کیوریتر به مثابه مولف

کیوریتر به مثابه مولف

  در شماره‌ی ۵۱ مجله‌ی «حرفه: هنرمند» (تابستان ۱۳۹۳) با همکاری گروهی از همکارهای وب‌سایت مجموعه متن‌هایی را در قالب یک پرونده ارایه‌ کرده‌ایم با نام …

 

یک و سه نمایشگاه

یک و سه نمایشگاه

کیوریتر به‌مثابه‌ی مولف باید درس‌های زیادی از هنرمندها بیاموزد. علیرضا صحاف‌زاده   از لحظه‌ی اعلام برنامه‌ی موزه‌ی ویتنی برای نسخه‌ی سال ۲۰۱۴ این دوسالانه‌ آشکار شد که این …

 

شبح های خانه خیابان مَدیسن

شبح های خانه خیابان مَدیسن

نمایشگاه طبقه‌ی دوم بیش‌ترین حساسیت را نسبت به وجه مکانمند دوسالانه نشان می‌دهد. مهسا بیگلو   امریکایی‌ترین موزه‌ی هنر امروز بار دیگر ویترین‌اش را در برابر مخاطب‌های جهانی‌ …

 

دگرشکلی

دگرشکلی

طبقه‌ی سوم با تمرکز بر تعلیق دوگانه‌ها، فروپاشی رسانه‌ی هنری از درون را در دستور کار خود قرار داده است.  حسین ایالتی   چشم‌انداز ترسیم‌شده در طبقه‌ی سوم …

 

درسگفتارهایی درباره حس

درسگفتارهایی درباره حس

آخرین طبقه­ی ویتنی میان انتزاع، مادیت، و نمودهای بیان انتقادی در هنر امروز نوسان می­کند. میلاد رستمی   بیش­تر گزارش‌ها و نقدهای دوسالانه­ی ویتنی ۲۰۱۴ معطوف به طبقه­ی چهارم …

 

گذشته ای پیش بینی ناپذیر

گذشته ای پیش بینی ناپذیر

دوسالانه­ی ویتنی نزدیک به هشت دهه است که نبض هنر امریکا را در دست دارد. شیما مودتی و مریم دُرمنی   «­گِرترود وَندِربیلت ویتنی» نام دو خانواده‌ی سرشناس …

 

عصر هنر چارسو در تیر

عصر هنر چارسو در تیر

  مرور فصل بهار ۱۳۹۳