هنر معاصر چه بود؟

هنر معاصر چه بود؟

  مجموعه‌ی‌ جدیدی از نشست‌ها به روال جاری «عصر هنر چارسو» اضافه می‌شود که در آن سخنرانی‌هایی از اندیشگرها، منتقدها، و هنرمندهای برجسته‌ی هنر امروز جهان، …

 

عصر هنر چارسو در اردیبهشت

عصر هنر چارسو در اردیبهشت

  مجموعه‌ی‌ جدیدی از نشست‌ها به روال جاری «عصر هنر چارسو» اضافه می‌شود که در آن سخنرانی‌هایی از اندیشگرها، منتقدها، و هنرمندهای برجسته‌ی هنر امروز جهان، …

 

هنر به منزله ی تجربه

هنر به منزله ی تجربه

 

مرور زمستان نود و دو

مرور زمستان نود و دو

 

چارسو در فروردین نود و سه

چارسو در فروردین نود و سه

 

زیباشناسی خرت‌وپرت

زیباشناسی خرت‌وپرت

روایت ریشه‌دار اما نامتعارف هنر «ایسا گنزکن» از زندگی شهری، میراث بزرگ هنرمندهای نووورئالیست را به سده‌ی بیست‌ویک می‌کشاند.  چندرگه‌بودن هنری، خصوصیت و شرط اصلی پسارسانه …

 

سیاه زیباست

سیاه زیباست

نمایشگاهی در موزه‌ی بروکلین به بزرگ‌داشت و هم‌زمان بازبینی وجه تصویری مبارزه‌‌ی جنبش حقوق مدنی پرداخته است. در جریان مبارزه­‌های گاه نمایش‌­گون و گاه خشونت‌­آمیز اما …